Summering av 300-årsminnet

Med anledning av att det i år 2018 är 300 år sedan Wisingsborgs slott brann har sedan tre år styrelsen arbetat med att på något sätt ihågkomma branden.

Det hela resulterade i ett program som innehöll ett skådespel med aktörer från Visingsö och Jönköping. För att åskådliggöra branden uppfördes ett imponerande ljusspel i slottsruinen. För att få historien om slottet och branden hade historieprofessorn Dick Harrison anlitats som föreläsare. Han berättade med stor inlevelse om Visingsös historia från 1000-talet fram till slottsbranden och orsaken till branden.

Smålands Karoliner visade hur soldaterna exercerade på 1700-talet.

Programmet genomfördes vid slottsruinen kl. 19 den 15 september i samband med skördehelgen på Visingsö.

Det hela var mycket uppskattat och en stor publik kanske 700–800 personer kom.

Ryska ambassadören hade inbjudits och tackat ja men han fick förhinder i sista stund.

Finansiering av projektet har till största delen skett i form av bidrag från Jönköpings kommun, Sparbanksstiftelsen Alfa, sponsorer Hall media, Oblectum och SFV.

Då entréavgifter inte togs fanns möjligheter att frivilligt bidraga. Detta inbringade ca 14 000 kr.

Vår förening har fått avsätta ca 9500 kr.

Arrangemanget var mycket uppskattat och vi hoppas att det bidrar till fler medlemmar som stöder oss i engagemanget för att i samarbete med Statens Fastighetsverk bevara och rusta upp Wisingsborgs slott.

Wisingsborg brinner!