Renovering Wisingsborg

Nu under denna vecka så börjar SFV renovera putsen Wisingsborg så vi på sikt kan ta bort staket. Arbetet kommer att börja med nordvästra hörnet.