Kallelse årsmöte 2019

Kallelse till Årsmöte

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

21/2 kl 19.00 i Sockenstugan, Visingsö

Välkomna! 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen 

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

21/2 kl 19.00 i Sockenstugan, Visingsö

Välkomna! 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen