Grevskapsgudtjänst 13/4

Klockan 15.00 i Brahekyrkan. Gudstjänsten i 1600-tals stil med besök av Greve Pehr Brahe med följe.

Väkomna