Jul Hälsning

Till våra medlemmar och övriga intresserade

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

 Detta har hänt under 2021: Vi har påbörjat arbete med en informationstavla och plats om historiska platser på Visingsö där resultatet blev inte som vi tänkt oss utan informationstavlorna sattes på en vagn vilket fungerade bra. Det var tänkt att vara vid brunnen väster om Wisingsborg men vart närmre vägen. Inblandade var följande: Statens Fastighetsverk, Destination Jönköping, Kultur och Fritid Jönköping, Kommundelsutveckling, Länsstyrelsen samt Länsmuseet.

Under hösten har ny kontakt tagits om placering av en fast informationsplats och nu kom Statens Fastighetsverk med ett förslag att göra en ordentlig parkeringsplats väster om Wisingsborgs Trädgård och där skall våra informationstavlor sättas upp. Kan tilläggas att Statens Fastighetsverk vill själva använda sina tavlor inne vid Slottsområdet bara för en enhetlig med övriga objekt. Vi har även påbörjat arbete med att informera om hela Wisingsborgs Grevskap som kommer att finns till sommaren.

Vi försöker att påverka Statens Fastighetsverk och Jönköpings Kommun att samarbete och utveckla Wisingsborgs Slottsområde därför tog vi fram ett prospekt som kallas Vision Wisingsborg.

Nu är Statens Fastighetsverk väldigt sega i handling, vi har sedan 2015 när Statens Fastighetsverk tog över ansvaret haft varje år möte med representanter från SFV men sedan händer inget vilket gjorde att i september skickades ett brev till Generaldirektören och påpekade om läget, svaret var helt väntat och ett nytt brev skickades nu i december med en skarpare ton. Inget svar än.

Vi har tänkt att starta ett projekt under 2022, det finns idag inget beslut vilket område.

Vi tackar för Ert stöd och hoppas Ni vill fortsätta stödja oss nästa år.

Styrelsen