Integritetspolicy

Vilka vi är

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening är en ideell förening med syfte att verka för att historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse för folket och samhället i Sverige, Finland samt övriga Europa bevaras.
Vår webbplatsadress är: https://www.wisingsborgsgrevskap.se.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

För varje medlemskap behöver vi en giltig e-postadress vid registrering, med anledning av säker kontohantering för våra medlemmar på denna webbplats.
Av säkerhetsskäl loggas även vilken IP-adress som användes just vid medlemsregistrering.

För att hålla kontakten med våra medlemmar så vi kan informera om viktig information tar vi gärna emot ytterligare uppgifter från medlemmar nämligen namn, postadress, födelseår (obs inte personnummer) och telefonnummer (fast och/eller mobilt).
Syftet med personuppgifterna är så att föreningen kan informera om aktiviteter, gärningar & ändamål som möjliggörs av bl.a. medlemsavgifterna vilket i
första hand görs via mejl. Finns ingen mejl så skickar via brev.

Cookies/kakor-filer

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatser kan begära att få spara på din enhet och innehåller information om ditt besök på webbplatsen.

När du besöker denna webbplats som vanligt, utan att logga in, kan vi komma att skapa cookie-filer för att spara information om dina val angående vår policy för integritet, sekretess och cookies.
Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer.
Denna cookie-fil innehåller ingen personlig information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning.
Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
Väljer du ”Kom ihåg mig” vid inloggningen så sparas cookie-filerna i två veckor.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.).
Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du hade besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte ut medlemmars personuppgifter till andra parter, dock när föreningen ansöker om bidrag från Jönköpings kommun Kultur och Fritid måste vi lämna ut
medlemsmatrikel samt födelseår på medlemmarna. Kommer det ett krav från annan myndighet att lämna ut uppgifter om medlemmarna kommer föreningen att först
meddela kravet till samtliga medlemmar innan föreningen lämnar ut något.
Webbplatsen och dess databas (inkl. medlemskonton med personliga uppgifter) driftas och underhålls av webbhosting-företaget One.com, med vilka föreningen har personuppgiftsbiträdesavtal.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Personuppgifter som medlemmar väljer att ange i sina kontouppgifter på denna webbplats sparas fram tills dess att vederbörande medlem begär att de raderas.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss.
Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss i så fall, så löser vi det. Se nedan för kontaktinfo.
Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontaktinformation

Har ni frågor/klagomål kring integritet och sekretess, önskar begära personuppgiftsexport eller radering av era personuppgifter på denna webbplats, kontakta oss då på:
styrelse[at]wisingsborgsgrevskap.se

Hur vi skyddar din information

Vi använder SSL för att kryptera anslutningen mellan er webbläsare och webbplatsen, så inga uppgifter eller lösenord ni anger skickas i klartext.
Vårt personuppgiftsbiträde och driftleverantör One.com ansvarar för driftsäkerhet av webbplatsen och dess innehåll, samt åtar sig att skydda våra medlemmars integritet genom det personuppgiftsbiträdesavtal som råder mellan föreningen och One.com.
One.com övervakar inte den data vi har på denna webbplats, inkl. de personuppgifter ni lämnar. Deras datacenter är belägen inom EU.