Föreningen

Styrelsen

Ordförande: Lars Plühm

Sekreterare: Ingvar Lif

Kassör: Jan-Åke Emilson

Ledamot: Christer Claesson

Ledamot: Marcus Wetterlind

Ledamot: Hans Svensson

Revisorer: Ove Ståhl och Leif Wetterö