Årsmöte 2024

Då har vi haft årsmöte den 20/2 där stadgarna ändrades på § 20 när det gäller suppleanter till styrelsen så togs detta bort så nu är det bara ordinarie styrelseledamöter.

I övrigt gick allt bra och handlingar kommer att finnas på hemsidan snarast.

PS. Glöm inte medlemsavgiften 100:- senast den 31/3 för 2024. Swish eller bg. 768-3238. Har du inte betalt för 2023 och inte betala innan 31/3 så plockar vi bort dig från vårt medlemsregister enligt GDPR.

Styrelsen